Špansko veleposlaništvo v Ljubljani - Kultura > Dogodki > Predstavljena je strategija za podjetništvo in zaposlovanje mladih 2013 – 2016 v Španiji

Predstavljena je strategija za podjetništvo in zaposlovanje mladih 2013 – 2016 v Španiji

Predstavljena je strategija za podjetništvo in zaposlovanje mladih 2013 – 2016 v Španiji

Gre za štiriletno strategijo, ki sestoji iz 100 ukrepov (15 kratkoročnih drastičnih ukrepov, ki bodo koristili več kot 1.000.000 mladim in 85 srednjeročnih ukrepov za reševanje družbenih dejavnikov). Celotni znesek namenjen strategiji znaša 3.500 milijonov evrov, od katerega 32% delež financira Evropski socialni sklad.

Glavni cilj je zmanjšati stopnjo brezposelnosti med mladimi. Še zdaleč pa ne gre za osamljeno strategijo, saj je del načrta strukturnih reform, ki jih oblikuje španska vlada za vrnitev na pot rasti in ustvarjanja novih delovnih mest.

Strategija vključuje ukrepe, ki preko izobraževanja, usposabljanja in znanj s področja tujih jezikov in informacijske tehnologije spodbujajo samozaposlovanje, podjetništvo in olajšajo dostop do delovnega mesta.