Izobraževanje

Vpis na španske univerze

Španski univerzitetni sistem

V Španiji obstaja skupno 77 univerz, od tega je 51 javnih in 26 zasebnih. Približno 90% študentov je vpisanih v javne univerze in le 10% v zasebne.

Za več informacij kliknite: Universidad.es

Po uskladitvi z evropskim visokošolskim prostorom (EVP) je univerzitetni študij v Španiji sestavljen iz treh stopenj:

diploma, magisterij in doktorat

Tako diploma kot magisterij sta povezana z naslednjimi področji znanja:

  • umetnost in humanistika
  • znanost
  • naravoslovne vede
  • družbene vede
  • gradbeništvo in arhitektura

Vpis na španske univerze za študente slovenskega izobraževalnega sistema

Sklep EDU/1161/2010, z dnem 4. maja, ki določa postopek za vpis na španske univerze za študente drugih izobraževalnih sistemov, ki so zajeti v členu 38.5 španskega Organskega zakona o šolstvu 2/2006, z dnem 3. maja.

Člen 38.5 španskega Organskega zakona o šolstvu 2/2006, z dnem 3. maja določa, da je možen vpis na španske univerze, brez potrebe po sprejemnem izpitu, za študente izobraževalnih sistemov držav članic Evropske unije.

Za vpis na španske univerze morajo slovenski študenti imeti opravljeno maturo.

Ostali izpiti.

Posebni pogoji ali izpiti se lahko zahtevajo pri vpisu na nekatere dodiplomske učne programe ali univerzitetne centre, ki zaradi svojih specifičnih posebnosti zahtevajo opravljanje le-teh.

Študenti morajo imeti ustrezno znanje jezika, v katerem se poučujejo univerzitetni študijski programi. V ta namen lahko univerze uvedejo izpite, s katerimi bi preverjali znanje jezika.

Preverjanje izpolnjevanja vpisnih pogojev za univerzo, ki jih bodo predložili študenti, na katere se nanaša zgoraj navedeni sklep, bo potekalo s strani Državne univerze za študij na daljavo (UNED).

Več informacij o izpolnjevanju vpisnih pogojev, si preberite na naslednji spletni strani: www.uned.es/accesoUE.