Izobraževanje

Študij na daljavo

CIDEAD: Center za inovacije in razvoj za študij na daljavo (CIDEAD), pod okriljem španskega Ministrstva za šolstvo,  na daljavo ponuja osnovnošolsko in obvezno srednješolsko izobraževanje, srednješolsko izboraževanje odraslih na daljavo (ESPAD) in program maturitetni tečaj (Bachillerato). Študij na daljavo preko CIDEAD-a lahko opravljajo španski študenti, ki prebivajo v tujini, kot tudi tuji študenti, ki so predhodno že opravljali študij pod španskim izobraževalnim sistemom.

UNED: Državna univerza za študij na daljavo. Določeni univerzitetni študijski programi. Prav tako organizira sprejemne izpite na španske univerze, ki se izvajajo v tujini.

AULA MENTOR: Aula Mentor je sistem prostega in odprtega usposabljanja na daljavo preko interneta, ki ga sponzorira Državni center za informacijsko in komunikacijsko izobraževanje Ministrstva za šolstvo v sodelovanju s številnimi institucijami.

 UNIVERSIA: Online usposabljanje na 760 španskih in hispanoameriških univerzah.

 UOC: Odprta univerza v Kataloniji. Univerzitetni študijski program in podiplomski študij.

 UBV: Virtualna univerza v Barceloni. Podiplomski študijski programi.