Špansko veleposlaništvo v Ljubljani - Kultura > Dogodki > POMOČI IN SUBVENCIJE ŠPANIJE

POMOČI IN SUBVENCIJE ŠPANIJE

1 . POMOČ INŠTITUTA UPRIZORITVENIH UMETNOSTI IN GLASBE ŠPANIJE (INAEM)

http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/en/areas-cultura/artesescenicas/sc/becas-ayudas-subvenciones.html

1.1 . Pomoč za kritje stroškov zaradi gostovanj v tujini za:

- gledališke in cirkuške turneje

- turneje plesnih skupin

- izvajalci in pesniške/glasbene skupine

1.2. Podpora za gledališke produkcije v tujini. Namenjene so zasebnim gledališkim skupinam, ki v tujini predstavijo projekt španskega avtorja.

1.3 . Pomoč pri nadnapisih predstav in uporaba avdiovizualne opreme za dostopnost za ljudi s posebnimi potrebami.

2. ŠPANSKA KULTURNA DEJAVNOST (AC/E). Program za internacionalizacijo španske kulture (PICE): http://www.accioncultural.es/en/progPICE

2.1. Program obiskovalcev. Omogoča mednarodnim organizatorjem/producentom različnih umetniških disciplin spoznati ponudb španske ustvarjalnosti za morebitno vključitev v svoje programe.  http://www.accioncultural.es/es/programa_visitantes

2.2. Program mobilnosti. Omogoča javnim ali zasebnim kulturnim ustanovam, ki so zainteresirani za gostovanje španskega umetnika ali ustvarjalca, finančno pomoč kot spodbudo. Prijavni obrazec je na voljo na spletni strani AC / E:

http://www.accioncultural.es/en/mobility_programme

3. FUNDACIJA AUTOR: pomoč projektnim partnerjem

Gre za pomoč  pri promoviranju del registriranih partnerjev (SGAE) v tujini. Promovirana dela morajo biti registrirana pri Generalni družbi avtorjev in založnikov (SGAE).Kategorije so naslednje:

3.1 . Scenske umetnosti:

http://www.sgae.es/recursos/fundacionsgae/ayudas_2014/ayudas_a_la_promocion_internacional_de_artes_escenicas_giras_y_festivales_1convocatoria_2014.pdf

3.2 . Glasba:

http://www.sgae.es/recursos/fundacionsgae/ayudas_2014/ayudas_a_la_promocion_internacional_de_musica_giras_y_actuaciones_1_convocatoria_2014_cast.pdfb

 

4. INŠTITUT RAMON LLULL – KATALONIJA

Inštitut Ramon Llull zagotavlja nepovratna sredstva za izvedbo projektov s področja glasbe, gledališča, plesa, cirkusa in filma, da tako spodbudijo prisotnost katalonskega kulturnega ustvarjanja v tujini: http://www.llull.cat/espanyol/subvencions/subvencions.cfm

5. INŠTITUT ETXEPARE – BASKIJA

Inštitut Etxepare zagotavlja nepovratna sredstva za spodbujanje projektov s področja uprizoritvenih umetnosti in glasbe izven baskovske avtonomne skupnosti in področja, kjer je prisotna baskovščina: http://www.etxepareinstitutua.net/es/convocatorias-abiertas/