Špansko veleposlaništvo v Ljubljani - Kultura > Dogodki > Podiplomski študij “Diplomacija in mednarodni odnosi”

Podiplomski študij “Diplomacija in mednarodni odnosi”

Veleposlaništvo Španije v Sloveniji ima čast sporočiti, da je bil razpisan podiplomski študij Diplomacija in mednarodni odnosi na Diplomatski šoli v Španiji za študijsko leto 2014-2015.

Kandidati se na dotični podiplomski študij prijavijo z izpolnjenim obrazcem in ustrezno dokumentacijo v skladu z razpisnimi pogoji. Prijavo in dokumentacijo lahko  oddajo tudi na tem Veleposlaništvu do vključno 4. marca 2014. Razpis in vpisni obrazec sta objavljena na naslednji spletni strani Ministrstva za zunanje zadeve in sodelovanje Španije:

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/Ministerio/EscuelaDiplomatica/Paginas/MasterInteruniversitarioDiplomaciaRelacionesInternacionales.aspx

Za uspešno opravljanje študija morajo tuji študentje zadostno obvladati španski jezik. Znanje španskega jezika lahko dokažejo z diplomo iz španskega jezika kot tujega jezika (DELE), srednja stopnja, kot je navedeno v drugi točki razpisa za študij na Diplomatski šoli.

Kandidati bodo prav tako na tem Veleposlaništvu pred 20. majem opravljali sprejemni izpit.